Loading...
A-40 A-40 A-40
A-40
Öndürilen ýurdy: Eyran
1287.00 TMT

Funksiýa beýany

1) Çägeli (Betonly) oda çydamly. Köp wezipeli döwülip açylmaklyga durnukly we awtomatiki goraýjy bilen üpjün edilendir.

2) Gapynyň petlesi kesilen halatynda gapyny ýerinden çykaryp bolmaýar.

3) Gapa haýsydyr bir zat tarapyndan zeper ýeten halatynda awtomatlaşdyrylan gulp öz-özünden böwetlenip gulplanar.

4) Içinde aýratyn gulplanýan gözi we gizlin gözi bardyr.


Boýy: 40sm

Ini: 36sm

Agramy: 40kg

Hili: Ýanmaýan

Önüm: Eýran

Meňzeş Harytlar
GS-1200

18993.00 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259