Loading...
GS-1000 2 gapy GS-1000 2 gapy
GS-1000 2 gapy
Öndürilen ýurdy: Eyran
15795.00 TMT
Öndürilen ýurdy

Funksiýa beýany

1) Çägeli (Betonly) oda çydamly. Köp wezipeli döwülip açylmaklyga durnukly we awtomatiki goraýjy bilen üpjün edilendir.

2) Gapynyň petlesi kesilen halatynda gapyny ýerinden çykaryp bolmaýar.

3) Gapa haýsydyr bir zat tarapyndan zeper ýeten halatynda awtomatlaşdyrylan gulp öz-özünden böwetlenip gulplanar.

4) Içinde aýratyn gulplanýan gözi we gizlin gözi bardyr.


Boýy: 100sm

Ini: 50sm

Agramy: 400kg

Hili: Ýanmaýan we awtogoragly

Önüm: Eýran

Meňzeş Harytlar
GS-1200

18993.00 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259