Loading...
GS-1200 GS-1200
GS-1200
Öndürilen ýurdy: Eyran
18993.00 TMT

Funksiýa beýany

1)  Çägeli (Betonly) oda çydamly. Köp wezipeli döwülip açylmaklyga durnukly we awtomatiki goraýjy bilen üpjün edilendir.

2) Gapynyň petlesi kesilen halatynda gapyny ýerinden çykaryp bolmaýar.

3) Gapa haýsydyr bir zat tarapyndan zeper ýeten halatynda awtomatlaşdyrylan gulp öz-özünden böwetlenip gulplanar.

4) Içinde aýratyn gulplanýan gözi we gizlin gözi bardyr.


Boýy: 120sm

Ini: 55sm

Agramy: 500kg

Hili: Ýanmaýan we awtogoragly

Önüm: Eýran