Loading...
GS-1600 GS-1600 GS-1600
GS-1600
Öndürilen ýurdy: Eyran
29991.00 TMT

Funksiýa beýany

1) Çägeli (Betonly) oda çydamly. Köp wezipeli döwülip açylmaklyga durnukly we awtomatiki goraýjy bilen üpjün edilendir.

2) Gapynyň petlesi kesilen halatynda gapyny ýerinden çykaryp bolmaýar.

3) Gapa haýsydyr bir zat tarapyndan zeper ýeten halatynda awtomatlaşdyrylan gulp öz-özünden böwetlenip gulplanar.

4) Içinde aýratyn gulplanýan gözi we gizlin gözi bardyr.


Boýy: 160sm

Ini: 65sm

Agramy: 800kg

Hili: Ýanmaýan we awtogoragly

Önüm: Eýran

Meňzeş Harytlar
GS-1200

18993.00 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259