Loading...
GS-750 GS-750 GS-750
GS-750
Öndürilen ýurdy: Eyran
10491.00 TMT

Funksiýa beýany

1)  Çägeli (Betonly) oda çydamly. Köp wezipeli döwülip açylmaklyga durnukly we awtomatiki goraýjy bilen üpjün edilendir.

2) Gapynyň petlesi kesilen halatynda gapyny ýerinden çykaryp bolmaýar.

3) Gapa haýsydyr bir zat tarapyndan zeper ýeten halatynda awtomatlaşdyrylan gulp öz-özünden böwetlenip gulplanar.

4) Içinde aýratyn gulplanýan gözi we gizlin gözi bardyr.


Boýy: 75sm

Ini: 55sm

Agramy: 300kg

Hili: Ýanmaýan we awtogoragly

Önüm: Eýran

Meňzeş Harytlar
T-23

1189.50 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259
G-62

4192.50 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259
T-20

682.50 TMT
66 285,276,708,271,97,3144,2514,259